CD Cover design by Edit Szigeti 3



CD Cover design by Edit Szigeti 4



CD cover design by Edit Szigeti 1



CD cover design by Edit Szigeti 2



CD design 2xxx



CD design by Edit Szigeti



CD design1



Cats Duo logo2



Cats duo logoxxxx



Computer grafika poster Edaval, szamarral



Csori almenu terv



DINAMIT korong x



Dinamit CD x



EDA robot



Eda art Magyarul



Eda art angolul



Eda star  logo 1



Eda star logo 2



Eda star logo 3



Eda star logo 4



Eda star logo 5



Eda start logo 6



Motoros allatorvosok logo 1



Motoros allatorvosok logo 2



Motoros allatorvosok logo 3